Jos Hollestelle

Jos Hollestelle

Jos Hollestelle is mobiliteitsexpert bij BREIKERS, hét netwerk van en voor meer dan 200 werkgevers in de Amsterdamse regio die werken aan duurzame mobiliteit en logistiek. BREIKERS biedt coaching, kennisdelen en concrete oplossingen. Als coach bij BREIKERS helpt Jos werkgevers in de Metropool Regio Amsterdam met hun bereikbaarheid. Zo maakt hij samen met de aangesloten organisaties een mobiliteitsbeleid dat flexibel en duurzaam is, en voldoet aan de behoeften van hun medewerkers.

Jos heeft ruime ervaring met het zoeken naar structurele oplossingen voor effectief reisgedrag van werknemers. De BREIKERS coaches hebben samen met de werkgevers op die manier al bereikt dat dagelijks ruim 10.000 mensen minder in de ochtend- en avond spits reizen. BREIKERS advies is volledig onafhankelijk en gratis. BREIKERS is een initiatief van werkgeversverenigingen ORAM & VNO-NCW.